בקרות כניסה Access Control  > כרטיסי קירבה Proximity Cards

SC20

כרטיס קירבה RFID Proximity Card-RFID
SC20

SC-30

תג קירבה Proximity Tag
SC-30

SC40

כרטיס משולב - קירבה/פס מגנטי Mifare Proximity /Magnetic Card
SC40

SC50

כרטיס קירבה HID Proximity Card
SC50

SC-60

תג קירבה HID Proximity Tag
SC-60

SC70

תג קירבה - צמיד Wristband Proximity Tag
SC70

SC-80

תג קירבה - צמיד Mifare Wristband
SC-80
אוריון  -  שיווק באינטרנט | בניית אתרים